31.7 C
New York
วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024

Buy now

ลงทะเบียนที่นี่ อบรม Coding สสวท. เปิดอบรม Power+ Coding หลักสูตรอบรมครูโค้ดดิ้ง หมดเขตลงทะเบียน 24 เมษายน นี้

โฆษณา

ลงทะเบียนที่นี่ อบรม Coding สสวท. เปิดอบรม Power+ Coding หลักสูตรอบรมครูโค้ดดิ้ง หมดเขตลงทะเบียน 24 เมษายน นี้

อบรม Coding สสวท. เปิดอบรม Power+ Coding หลักสูตรอบรมครูโค้ดดิ้ง หมดเขตลงทะเบียน 24 เมษายน นี้ ครูท่านใดสนใจ เข้าร่วมอบรม รายละเอียดด้านล่างค่ะ

ลงทะเบียนที่นี่ อบรม Coding สสวท. เปิดอบรม Power+ Coding หลักสูตรอบรมครูโค้ดดิ้ง หมดเขตลงทะเบียน 24 เมษายน นี้
ลงทะเบียนที่นี่อบรม Coding สสวท. เปิดอบรม Power+ Coding หลักสูตรอบรมครูโค้ดดิ้ง หมดเขตลงทะเบียน 24 เมษายน นี้

โฆษณา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญครูโค้ดดิ้ง ร่วมโค้ชชิ่งนักเรียนไทย กับการอบรม Power+ Coding หลักสูตรอบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ สำหรับครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกสังกัดในส่วนภูมิภาคจำนวน 5 รุ่น ทั่วประเทศ อบรมแบบพบหน้า แต่ละรุ่น แต่ละระดับ รับจำนวนจำกัด โดยจะแจ้งสถานที่อบรมในภายหลัง สนใจดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ที่ https://bit.ly/RegPowerPlus หมดเขตรับสมัครวันที่ 24 เมษายน 2566 สอบถามที่เฟซบุ๊กสาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. https://www.facebook.com/oho.ipst
การอบรมหลักสูตรนี้มุ่งเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเนื้อหาวิทยาการคำนวณที่มักเข้าใจคลาดเคลื่อน ประเด็นที่ไม่ชัดเจนในการจัดการเรียนรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ส่งเสริมบทบาทของผู้สอนวิทยาการคำนวณในการเป็นผู้ส่งเสริม กระตุ้น อำนวยการ จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนในวิชาวิทยาการคำนวณอีกด้วย แจ้งผลการคัดเลือกผ่านอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 30 เมษายน นี้ค่ะ

โฆษณา

ลงทะเบียนที่นี่ อบรม Coding สสวท. เปิดอบรม Power+ Coding หลักสูตรอบรมครูโค้ดดิ้ง หมดเขตลงทะเบียน 24 เมษายน นี้
ลงทะเบียนที่นี่อบรม Coding สสวท. เปิดอบรม Power+ Coding หลักสูตรอบรมครูโค้ดดิ้ง หมดเขตลงทะเบียน 24 เมษายน นี้

ขอบคุณเนื้อหาจาก สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ลงทะเบียนที่นี่ อบรมออนไลน์ หลักสูตร ปรับโฉมใหม่ Canva AI ช่วยสร้างสื่อ อบรมวันที่ 25 เมษายน 2566 นี้

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles