27.5 C
New York
วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024

Buy now

อัตราพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน การจัดสรรพนักงานราชการ (ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566) ศธ 04009/ว 6057 

โฆษณา

อัตราพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน การจัดสรรพนักงานราชการ (ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566) ศธ 04009/ว 6057

อัตราพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน การจัดสรรพนักงานราชการ (ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566) ศธ 04009/ว 6057

อัตราพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน การจัดสรรพนักงานราชการ (ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566) ศธ 04009/ว 6057 
อัตรา พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน การจัดสรรพนักงานราชการ (ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566) ศธ 04009/ว 6057

โฆษณา

การอนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการบริหารอัตรากำลังตามแนวทางที่กำหนด และตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานส่งคืนอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ว่างจากผู้ครองตำแหน่งเดิมได้รับการบรรจุและแต่งตังเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2566 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการแล้ว นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้วเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนในสถานศึกษา และผู้ปฏิบัติงานตามภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากผลของจากผลของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงจัดสรรรอัตราพนักงานราชการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้

บัญชีจัดสรรอัตราพนักงานราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

โฆษณา

อัตราพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน การจัดสรรพนักงานราชการ (ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566) ศธ 04009/ว 6057 
อัตรา พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน การจัดสรรพนักงานราชการ (ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566) ศธ 04009/ว 6057
อัตราพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน การจัดสรรพนักงานราชการ (ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566) ศธ 04009/ว 6057 
อัตรา พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน การจัดสรรพนักงานราชการ (ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566) ศธ 04009/ว 6057

อ่านเนื้อหาทั้งหมดคลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม Test Blueprint O-NET 2566 ผังการสร้างข้อสอบ โอเน็ต ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 โดย โอเน็ต 66 สอบวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles