19.6 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

ตัวอย่าง เอกสารประจำชั้นเรียน อนุบาล ระดับปฐมวัย แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียนตามมาตรฐาน การศึกษาปฐมวัย ไฟล์ word

โฆษณา

ตัวอย่าง เอกสารประจำชั้นเรียน อนุบาล ระดับปฐมวัย แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียนตามมาตรฐาน การศึกษาปฐมวัย ไฟล์ word

สวัสดีค่ะวันี้เว็ปไชต์ ครูดีดอทคอม มี ตัวอย่าง เอกสารประจำชั้นเรียน อนุบาล ระดับปฐมวัย แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียนตามมาตรฐาน การศึกษาปฐมวัย ไฟล์ word มาใครคุณครู ได้ดาวน์โหลดฟรี ไว้ปรับใช้กับชั้นเรียนของตนเองค่ะ

ตัวอย่าง เอกสารประจำชั้นเรียน อนุบาล ระดับปฐมวัย แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียนตามมาตรฐาน การศึกษาปฐมวัย ไฟล์ word
ตัวอย่างเอกสารประจำชั้นเรียน อนุบาล ระดับปฐมวัย แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียนตามมาตรฐาน การศึกษาปฐมวัย ไฟล์ word

โฆษณา

ตัวอย่าง เอกสารประจำชั้นเรียนอนุบาล ระดับปฐมวัย แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียนตามมาตรฐาน การศึกษาปฐมวัย ไฟล์ word คุณครู สามารถดาวน์โหลด ไว้ปรับใช้กับชั้นเรียนของตนเองค่ะ ไม่ว่าจะเป็น

 • แบบบันทึกสุขภาพอนามัย
 • แบบประเมินพัฒนาการทางภาษาตามแนวสมดุลภาษา
 • แบบบันทึกกิจกรรมการเล่าข่าว
 • สื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน
 • แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
 • แบบประเมินผลการจัดประสบการณ์
 • แบบรายงานน้ำหนักส่วนสูงต่ำเกณฑ์
 • แบบบันทึกการรับประทานอาหารกลางวัน
 • แบบบันทึกการแปรงฟัน
 • แบบบันทึกการดื่มนม
 • แบบบันทึกการตรวจสุขภาพอนามัย
 • แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลระดับปฐมวัย
 • แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

และเอกสารด้านอื่นๆ ตาม เอกสารประจำชั้นเรียนตามมาตรฐาน การศึกษาปฐมวัย อีกเยอะเลย ค่ะ คลิกดาวน์โหลดที่ด้านล่างนี้เลยค่ะ

ดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารประจำชั้นเรียน อนุบาล ระดับปฐมวัย ที่นี่ค่ะ

โฆษณา

ตัวอย่าง เอกสารประจำชั้นเรียน อนุบาล ระดับปฐมวัย แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียนตามมาตรฐาน การศึกษาปฐมวัย ไฟล์ word
ตัวอย่างเอกสารประจำชั้นเรียน อนุบาล ระดับปฐมวัย แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียนตามมาตรฐาน การศึกษาปฐมวัย ไฟล์ word

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก ฟรีสื่อการสอน

เรื่องราวที่น่าสนใเพิ่มเติม บัญชีคำพื้นฐาน คำพื้นฐานประถม บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ป.1-6 คำพื้นฐานฝึกอ่าน

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา แบบฝึกคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 รูปเล่ม คณิตคิดเร็ว สวยงาม ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึกคัดลายมือ ภาษาไทย ก – ฮ ไฟล์ pdf แบบคัดลายมือ ตามรอยประ ดาวน์โหลดฟรี

ใบงานอนุบาล 2566 ชุดแบบฝึกหัดปฐมวัย เพื่อพัฒนาเด็กอนุบาล สามารถดาวน์โหลดที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles