19.6 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

เช็คที่นี่ ปฏิทิน เข้าระบบ dmc 2566 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล ปีการศึกษา 2566 (Data Management Center : DMC66)

โฆษณา

เช็คที่นี่ ปฏิทิน เข้าระบบ dmc 2566 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล ปีการศึกษา 2566 (Data Management Center : DMC66)

สพฐ.ออกประกาศ ปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (DMC 2566 และ B-OBEC) ปีการศึกษา 2566 เช็คปฏิทิน เข้าระบบ dmc66 ได้ที่นี่

เช็คที่นี่ ปฏิทิน เข้าระบบ dmc 2566 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล ปีการศึกษา 2566 (Data Management Center : DMC66)
เช็คที่นี่ ปฏิทิน เข้าระบบ dmc2566 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล ปีการศึกษา 2566 (Data Management Center : DMC66)

โฆษณา

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล (Data Management Center :DMC ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล นักเรียนรายบุคคล ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สำหรับการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว โดยเน้นการมีตัวตน อยู่จริงในโรงเรียน ณ วันที่ ยืนยัน/รับรองข้อมูลการมีตัวตน และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ และได้พัฒนาระบบจัดเก็บ ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน (B-OBEC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล อาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน ใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการภาพรวมขององค์กร ใช้เป็นฐานข้อมูล สำหรับการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ สพฐ.ออกประกาศ ปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (DMC2566 และ B-OBEC) ปีการศึกษา 2566 เช็คปฏิทิน เข้าระบบ dmc ได้ที่นี่

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง dmc 2567 ลิงก์ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 คลิกที่นี่

ระยะที่ 1 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC66) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2566)
1) บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ตรวจสอบ/แก้ไข ในระบบ Data Management Center 16 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2566 ผ่านลิงก์เข้าระบบ dmc 2566 ได้ที่นี่ https://portal.bopp-obec.info/obec66
2) ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง ความซ้ําซ้อนของข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 16 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2566
3) ยืนยันข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน โดยเจ้าหน้าที่/บุคลากร ระดับโรงเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 66 ทุกรายการ
4) รับรองข้อมูลการมีตัวตนของนักเรียน โดยผู้อํานวยการโรงเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
5) รับทราบการรายงานข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่/บุคลากร ระดับ สพท.
6) ปิดระบบ DMC66 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อประมวลผล และจัดทํารายงานผลข้อมูลนักเรียนรายบุคคลไปใช้ในการจัดสรร
7) ส่งข้อมูล 1/66 ประกอบด้วยข้อมูล โรงเรียน นักเรียน ผู้สําเร็จการศึกษา และผลการเรียน เข้าระบบ Exchange ของ สป.ศธ.

ลิงก์เข้าระบบ dmc2566 ได้ที่นี่ https://portal.bopp-obec.info/obec66

คู่มือ dmc 2566 แนวทางการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หรือ DMC66 ดาวน์โหลดที่นี่

โฆษณา

เช็คที่นี่ ปฏิทิน เข้าระบบ dmc 2566 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล ปีการศึกษา 2566 (Data Management Center : DMC66)
เช็คที่นี่ ปฏิทิน เข้าระบบ dmc2566 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล ปีการศึกษา 2566 (Data Management Center : DMC66)

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศปฏิทิน เข้าระบบ dmc2566 ได้ที่นี่

เปิดเมนูให้ทำข้อมูลรอบ 10 มิ.ย. 2566 (1/2566)

 • ข้อมูลรายคนในขณะนี้ต้องเป็น นร.ที่มีตัวตนจริงศึกษาอยู่ในโรงเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2566 เท่านั้น
 • กรอกข้อมูลนักเรียนที่มาสมัครใหม่ปีการศึกษา 2566 ด้วยเมนู
  • 2.7.1 ย้ายเข้า
  • 2.7.3 เพิ่มนักเรียน
  • 2.7.4 เพิ่มนักเรียนติด G
 • ย้ายออกนักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนด้วยเมนู
  • 2.7.5 ย้ายออก
  • 2.7.6 ออกกลางคัน จำหน่าย (ต้องแจ้งเขตก่อนทำเมนูนี้)
 • กรอกข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูงนักเรียนทุกคนด้วยเมนูปรับปรุงข้อมูล 3.1.1 หรือใช้การอัพโหลดไฟล์ (รายละเอียดอ่านได้ในเมนู 2.7.9 อัพโหลดเอกสาร)
 • 2.7.7 แก้ไขชั้นเรียนหากนักเรียนมีการย้ายห้องหรือกรอกชั้นเรียนผิด
 • 2.7.8 แก้ไขชื่อ-นามสกุลนักเรียน ไม่ต้องอีเมลแจ้งเปลี่ยน
 • ส่งแก้ไขเลขบัตรประชาชนทางอีเมลเท่านั้นจะหยุดแก้ไขในวันที่ 10 มิ.ย 2566 เวลา 16.30 น.

ปุ่มยืนยันจะสามารถกดได้ในวันที่ 10 มิ.ย 2566 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. และปิดระบบในวันเดียวกันเวลา 16.30 น.

ลิงก์เข้าระบบ dmc2566 ได้ที่นี่ https://portal.bopp-obec.info/obec66

ครูดีดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล DMC2566 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล ปลายปีการศึกษา 2566 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC Data Management Center 2566 เป็นอย่างสูงนะคะ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เปิดระบบแล้ว!!! dmc66 เปิดแล้วระบบให้จัดทำข้อมูล ต้น-ปลายปีการศึกษา 2565 ระบบ DMC2566

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles