27.5 C
New York
วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024

Buy now

ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกทักษะการอ่าน เขียน ภาษาไทย ป.1 – ป.3 สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

โฆษณา

ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกทักษะการอ่าน เขียน ภาษาไทย ป.1 – ป.3 สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกทักษะการอ่าน เขียน ภาษาไทย ป.1 – ป.3 สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โดย นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกทักษะการอ่าน เขียน ภาษาไทย ป.1 - ป.3 สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกทักษะ การอ่าน เขียน ภาษาไทย ป.1 – ป.3 สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

โฆษณา

สวัสดีค่ะ ครูดีดอทคอม ขอเสนอ แบบฝึกทักษะการอ่าน เขียน ภาษาไทย ป.1 – ป.3 สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โดย นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ภาษาไทยเป็นเครื่องมือของคนในชาติที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้เข้าใจกัน ดังนั้นจึงมี ความจําเป็นต้องฝึกฝนให้เกิดทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน และจากการสํารวจและนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า มีนักเรียนส่วนหนึ่งที่อ่านหนังสือไทยไม่ออกและเขียนหนังสือ ไทยไม่ถูกต้อง ซึ่งสาเหตุมาจากนักเรียนได้รับการฝึกทักษะน้อยและครูยังขาดเทคนิคในการจัดกิจกรรม

โฆษณา

ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกทักษะการอ่าน เขียน ภาษาไทย ป.1 - ป.3 สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกทักษะ การอ่าน เขียน ภาษาไทย ป.1 – ป.3 สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

ขอบคุณเนื้อหาจาก ห้องนิเทศน์ออนไลน์ ศน.จันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ฝึกอ่านภาษาไทย ป.1 นิทานฝึกอ่าน นิทานสระ 18 เล่ม นิทานสอนสระ พร้อมแผนการสอน ไฟล์ pdf ดาวน์โหลดที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles