18.1 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

school mis2566 ระบบบริหารจัดการผลการเรียน โปรแกรม SchoolMis ปี พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โฆษณา

school mis2566 ระบบบริหารจัดการผลการเรียน โปรแกรม SchoolMis ปี พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

school mis2566 ระบบบริหารจัดการผลการเรียน โปรแกรม SchoolMis ปี พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าระบบได้ที่นี่

school mis2566 ระบบบริหารจัดการผลการเรียน โปรแกรม SchoolMis ปี พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
school mis 2566 ระบบบริหารจัดการผลการเรียน โปรแกรม SchoolMis ปี พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โฆษณา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(รวมโรงเรียนขยายโอกาส) และ สังกัดสำนักงานการศึกษาพิเศษ ให้ทำการรายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ผ่านการบันทึกผลการเรียน ตั้งแต่ปี การศึกษา 2557-2566 เพื่อจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ ผ่านระบบ school mis และจัดทำระบบสารสนเทศทางผลการเรียน เป็นฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้อง การออกเอกสารทางการเรียน และเชื่อมข้อมูลกับบัตรประชาชน แบบ Smart Card ดังนั้นในทุกปีการศึกษา โรงเรียนและเขตพื้นที่จะต้องมีการจัดทำผลการเรียนทุก ปีการศึกษา โดยสามารถเข้าสู่ระบบได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

ลิงก์เว็บไซต์เข้าระบบสำหรับเขตพื้นที่ เข้าได้ที่นี่ครับ ** ลิงก์ schoolmis  สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2566 : admin134ssl.obec.expert Update Link แล้ว!

โฆษณา

ลิงก์เว็บไซต์เข้าระบบสำหรับโรงเรียน เข้าได้ที่นี่ครับ ** ลิงก์ schoolmis  สำหรับโรงเรียน ปี 2566 : https://a6702.obec.expert/authen/login Update Link แล้ว!

ในกรณีที่คุณครูต้องการจัดทำข้อมูลต่างๆในระบบ เช่น พิมพ์ ปพ.3 พิมพ์ ปพ.1 สามารถดำเนินการได้ที่ลิงก์นี้ครับ >> https://a6702.obec.expert/authen/login Update Link แล้ว!

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : schoolmis 2566 โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMis ปีพ.ศ. 2566

ครูดีดอทคอมขอขอบคุณที่มาจาก : โปรแกรมschoolmis โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน โดย สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน >> https://a6702.obec.expert/authen/login

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles