8.9 C
New York
วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024

Buy now

dmc 2565 เข้าระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2565 ได้ที่นี่

โฆษณา

dmc 2565 เข้าระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2565 ได้ที่นี่

สวัสดีค่ะวันนี้เว็บไซต์ ครูดีดอทคอม มีข้อมูลเกี่ยวกับ dmc 2565 เข้าระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2565 ได้ที่นี่ รายละเอียดจะเป็นยังไง อ่านได้ที่นี่ค่ะdmc 2565 เข้าระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2565

เปิดแล้ว ระบบ dmc 2565 เปิดให้ เข้าระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2565 จัดทำข้อมูล ต้น-ปลายปีการศึกษา 2565 แล้ว ประกาศ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ในหน้าเว็บไซต์ ของ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  Data Management Center

เปิดเมนูให้ทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2565 (3/2565)

 • ส่งแก้ไขเลขบัตรประชาชนทางอีเมล์เท่านั้น หยุดแก้ไขในวันที่ วันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น.
 • ข้อมูลรายคนในขณะนี้ต้องเป็น นร.ที่สอบปลายภาคเรียนที่โรงเรียนเท่านั้น
 • นักเรียนที่มาสมัครใหม่ปีการศึกษา 2566 ห้ามกรอกเข้าระบบตอนนี้
 • ย้ายเข้า/เพิ่ม ให้เข้าเฉพาะนักเรียนที่สอบปลายภาคปีการศึกษา 2565 กับทางโรงเรียนเท่านั้น
 • ย้ายออก/จำหน่าย สามารถจำหน่ายนักเรียนที่ออกก่อนสอบปลายภาคปีการศึกษา 2565 ได้
 • ออกกลางคัน ให้ปรึกษาเขตพื้นที่การศึกษาก่อนดำเนินการ
 • นักเรียนที่สอบปลายภาค ที่โรงเรียนให้ทำข้อมูลสิ้นปีในเมนู 3.2.2, 3.2.2.1, 3.2.2.2 ตามลำดับ
 • ลิงก์ เข้าระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2565 ใน ระบบ DMC65 คลิกที่นี่

ปุ่มยืนยันจะสามารถกดได้ในวันที่ 30 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. และปิดระบบในวันเดียวกันเวลา 16.30 น.DMC2566 DMC66 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล ต้น-ปลายปีการศึกษา 2565 เปิดแล้ว ระบบDMC 2566

โฆษณา

แนวทางการทำข้อมูล

 • เข้าเมนู 2.2 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน เพื่อแก้ไขจำนวนห้องเรียนและชั้นเรียนที่เปิดสอนในรอบเทอม 1 ปีการศึกษา 2565 รวมถึงตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในหัวข้ออื่นและแก้ไขให้ถูกต้อง
 • เข้าเมนู 2.8 จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ เพื่อตรวจสอบจำนวนนักเรียน และข้อมูลตั้งต้นในรอบ 1/2565

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ ระบบdmc65 คลิกที่นี่

ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนคงค้างปีการศึกษาเดิมในระบบ DMC ปีการศึกษา 2565 ดังนี้

 • เข้าเมนู 2.4 รายชื่อนักเรียนที่ทำรอดำเนินการในปีการศึกษาที่แล้ว เพื่อตรวจสอบว่ามีนักเรียนคนไหนที่มาเรียนในปี 2565 ให้ดำเนินการดังนี้
 • ข้อมูลต่อเนื่องจากเมนู 2.4 นักเรียนที่มาขอลาออกไปแล้วแต่ยังค้างอยู่ปีเก่า ให้ทำข้อมูลในเมนู 2.6.1 เพื่อนำนักเรียนออกจากรายชื่อ
 • ข้อมูลต่อเนื่องจากเมนู 2.4 หากนักเรียนคนไหนเลื่อนชั้นและเรียนต่อที่เดิม ให้ทำข้อมูลในเมนู 2.6.2
 • ข้อมูลต่อเนื่องจากเมนู 2.4 หากนักเรียนคนไหนซ้ำชั้น ให้ทำข้อมูลในเมนู 2.6.3
 • ข้อมูลต่อเนื่องจากเมนู 2.4 หากนักเรียนคนไหนจบชั้น ป.6/ม.3/ม.6(ปวช.3) ออกไปจากโรงเรียนแล้ว ให้ทำข้อมูลในเมนู 2.6.4
 • นักเรียนคนไหนที่ยังไม่มาเรียน ให้ติดตามและพิจารณาจำหน่ายในภายหลัง(รอบ 10 พ.ย.)

การย้ายเข้า/ย้ายออก ข้อมูลรายคนในขณะนี้ต้องเป็น นร.ที่มีตัวตน ศึกษาอยู่ในโรงเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เท่านั้น

 • นักเรียนเข้าใหม่ เมนู 2.7.1 เพื่อนำเข้าข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในระบบ DMC อยู่แล้วเข้ามาในโรงเรียน (เด็กเก่าในระบบ dmc จากโรงเรียนอื่น,เลข G ที่มีข้อมูลในระบบ DMC สามารถกรอกในเมนูนี้ได้เลย)
 • นักเรียนเข้าใหม่ เมนู 2.7.3 เพื่อกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด (สาเหตุเพราะไม่เคยมีข้อมูลใน DMC, มาจากสังกัดอื่น)
 • นักเรียนเข้าใหม่ เมนู 2.7.4 เพื่อนำเข้าเด็ก G ที่พึ่งขอใหม่จากระบบ Gcode (เป็นเด็กที่ไม่มีบัตรหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และไม่เคยมีข้อมูลอยุ่ในระบบ DMC)
 • เมนู 2.7.5 นักเรียนที่มาขอทำย้ายออกในช่วงก่อนวันที่ 10 มิถุนายน 2565
 • เมนู 2.7.6 ออกกลางคัน/จำหน่าย ให้ปรึกษาเขตพื้นที่การศึกษาก่อนดำเนินการ
 • เมนู 2.7.7 สามารถใช้จัดห้องเรียนนักเรียนได้ หรือสามารถทำรายคนในเมนู 2.3
 • เมนู 2.7.8 เปลี่ยนชื่อนักเรียน โรงเรียนไม่สามารถแก้ไขชื่อนามสกุลในเมนู 2.3 ได้ ต้องแก้ไขในเมนูนี้เท่านั้น ไม่รับเรื่องแก้ไขชื่อ นามสกุลทาง Email และห้ามอัพโหลดไฟล์แก้ไขชื่อเข้ามาในระบบ
 • ส่งแก้ไขเลขบัตรประชาชนทางอีเมล์เท่านั้น (ดูรายละเอียดในเมนู 2.7.9) หยุดรับเรื่องแก้ไขในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น.

เรื่องราวที่น่าสนใจ : เปิดระบบแล้ว!!! dmc66 DMC 2566 เปิดแล้วระบบให้จัดทำข้อมูล ต้น-ปลายปีการศึกษา 2565 ระบบ DMC 2566

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles